[an error occurred while processing this directive] Kyselyn tulokset

 

 

 

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittäminen

Kyselyn tulokset on tallennettu Teknillisen korkeakoulun Systeemianalyysin laboratorion Opinions-Online järjestelmään, jolla ne voidaan esittää eri tavoin jaoteltuina.
Tulokset koskevat määräaikaan mennessä tulleita vastauksia.
Vastauksia arvioitaessa on huomattava ,että kyse ei ole koko järvien käyttäjäkuntaa tasaisesti edustavista tuloksista.Kyselystä on tiedotettu yleisesti lehdissä ja muilla tavoin.Vastaaminen on ollut kaikille avointa eikä kiintiöityä.Luonnollisesti tietokonepohjainen verkkokysely ei tavoita kaikkia käyttäjäryhmiä.Tämä on yksi tapa kerätä mielipiteitä.Vastaaminen paperille tulostetulla kaavakkella oli myös tarjolla ollut mahdollisuus.

Pyytäisimme vielä vastaustanne hyvin lyhyeen loppuarvioon täällä.

Käynnit kyselysivulla
Paluu pääsivulle