[an error occurred while processing this directive] Pirkanmaa Projekti
SALLogo PIR_s.gif (1552 bytes) syke.gif (1552 bytes)

 


Pirkanmaa Projekti

Tervetuloa Pirkanmaan säännöstelyjen verkkokyselysivulle

Näsijärven, Vanajaveden, Pyhäjärven ja Iso-Kuloveden säännöstelyjen kehittämistä koskevan hankkeen tavoitteena on selvittää nykysäännöstelyn vaikutuksia sekä etsiä keinoja säännöstelystä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Hanketta johtaa Pirkanmaan ympäristökeskus ja ohjausryhmässä, on noin 40 intressitahon edustajaa. Selvitystyön perusteella on tarkoitus esittää suosituksia säännöstelykäytännölle, kunnostus- ja hoitotoimenpiteille, viestinnälle sekä arvioida jatkotutkimustarpeita. Suositukset on tarkoitus hyväksyä huhtikuussa 2003.

Nykyisin on tietoverkkojen kautta kansalaisille tarjoutumassa uusia vuorovaikutteisen osallistumisen muotoja. Näitä uusia teledemokratian mahdollisuuksia halutaan myös arvioida tässä hankkeessa siten, että kaikki säännöstelystä kiinnostuneet voivat tuoda mielipiteensä esiin tämän verkkokyselyn kautta. Kyselysivuilla voivat halukkaat liittyä myös sähköpostitiedotuslistalle. Kyselyn tulokset taltioituvat nimettöminä.

Tämän kyselyn ensisijaisena tavoitteena on selvittää järvien käyttäjien mielipiteitä laadituista ehdotuksista suosituksiksi. Kyselyn tulosten perusteella suositusehdotuksia on mahdollista vielä tarkistaa.

Tulokset ovat nyt nähtävillä täällä

Lehdistötiedote tuloksista 12.3.2003

Varsinainen vastausaika päättyi 7.3.2003. Täällä voit vielä osallistua jälkeenpäinkin.

Kyselyn kohdealue Tämän vuoden vedenkorkeudet

 • Tiedote verkkokyselystä
 • Lisätietoja suosituksista
 • Tutkimushanke monitavoitteinen päätösanalyysi ympäristöpäätöksenteossa
 • Pirkanmaan Ympäristökeskus on toteuttanut tämän Opinions-Online kyselyn yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun Systeemianalyysin laboratorion ja Suomen Ympäristökeskuksen kanssa.

  Yhteyshenkilöitä:
  Suunnitteluinsinööri Hanna Nieminen Pirkanmaan ympäristökeskus, puh: 03-2420 277, 050-3010 458
  DI Mika Marttunen Suomen ympäristökeskus, puh: 09-4030 0516, 0400-469 450
  Prof. Raimo P. Hämäläinen Teknillinen korkeakoulu, Systeemianalyysin laboratorio

  Alkusivu - Main page